Storia illustrata

Editore: 
Arnoldo Mondadori
Luogo: 
Milano
Anno: 
1973